ADB-024

面议

应用场合:广泛应用于电子设备精密定位、机器人、机械手、印刷、包装等设备。
硬件与软件采用高性价比套件创新设计,可实现超高伺服性能、轻巧外形、简单调试和广泛的通用性。